top of page

Bewaarders van de wildernis

Natuurpark en natuurreservaat in het hart van Arizona Historic Route 66

FINANCIEEL VERSLAG, RAAD VAN BESTUUR, BELEID

Jaarverslag 2020

Raad van Bestuur 2021

 

Bij Keepers of the Wild hanteren we hoge ethische normen, niet alleen bij de verzorging en behandeling van de dieren, maar bij alles wat we doen. Omwille van dit,op één na alle bestuursleden dienen op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun rol. De enige persoon die wordt gecompenseerd, wordt niet betaald voor zijn rol als bestuurslid, maar eerder als werknemer van Keepers of the Wild, zoals gedefinieerd in onze statuten.

Bovendien is het jaarsalaris van onze CEO-, President- en Vice-President-functies gebaseerd op vele doorslaggevende factoren, waarvan de belangrijkste de inkomsten van de organisatie zijn, evenals de totale bedrijfskosten. Net zoals we geen dieren opnemen die we ons niet kunnen veroorloven om te onderhouden, compenseren we onze werknemers niet met te hoge inkomsten die we niet kunnen onderhouden.Duurzaamheid staat bij ons centraal.

Deze dezelfde salarissen worden bepaald, gestemd en uiteengezet door de waarnemend raad van bestuur, in overeenstemming met de statuten van KOTW.

LEDEN

Lara Kraft, voorzitter

 

Mimi Morissette, ondervoorzitter

 

Dwight Jory, penningmeester

Kelsey Burkett, secretaris

Theodora Jory, lid

Mike Daves, lid

James C Burkett, lid

Charles Mc Haffie, lid

 

bottom of page